Jag är född och uppvuxen i Böda på norra Öland och har blivigt ön trogen större delen av mitt liv.
Mitt intresse för fiskar och fiske började redan i ungdomen och har sedan bestått. Sedan många år snidar jag fiskar av de flesta av östersjöns och våra insjöars arter.
Antingen gör jag enskilda fiskar naturtroget målade eller stim i olika arrangemang som monteras på sjödränkt vrakgods.
Ibland blir det fantasin som får styra, kanske med hjälp av namn där en fiskart ingår t.ex. Gladlax, lipsill m.m.
Jan vid sitt snidbord.